Through my practice, I want to challenge the nature of perception by using our notions of mundanity to shift the viewer from their imposed sphere of understanding. Through painting my subjective reality that I attempt to shift the viewer into a state of unfamiliarity. I want to induce this notion of disassociation as I believe it is only by viewing the world objectively that we can perceive its truest form. By forcing ourselves to distance ourselves from the framework that has become a prerequisite for our comprehension we can reflect upon the world with a fresh perspective. My work explores the world through objects. Using the teachings of the philosophy of perception I delve into my relationship with the world and how the connections I make inform my understanding of the subjective reality I am surrounded by. 

I have most recently been exploring my memory through objects. While most of my childhood was documented rigorously the time I lived with my estranged mother represents a void in my memory. I want to re-possess this time by using appropriated imagery of objects to stage paintings of these memories. These works give a sense of the space through a clinical relocation of my past, showing a purgatory between the known and the unknown. While memories exist in a state of fluidity, it is through the act of painting that my memory is solidified. 


Drwy fy ngwaith, rwyf am herio natur canfyddiad drwy ddefnyddio ein cysyniadau o gyffredinrwydd er mwyn newid dealltwriaeth y gynulleidfa. Drwy baentio fy realiti gwrthrychol, ceisiaf wneud pethau’n anghyfarwydd i’r gynulleidfa. Rwyf am gymell y cysyniad hwn o ddatgysylltiad oherwydd, yn fy marn i, dim ond drwy weld y byd yn oddrychol y gallwn ei weld go iawn. Drwy orfodi ein hunain i ymbellhau o’r fframwaith sydd wedi dod yn rhagofyniad ar gyfer ein dealltwriaeth, gallwn weld y byd o’r newydd. Mae fy ngwaith yn edrych ar y byd drwy wrthrychau. Gan ddefnyddio dysgeidiaethau athroniaeth canfyddiad, rwy’n treiddio i’m perthynas â’r byd a sut mae’r cysylltiadau rwy’n eu gwneud yn fy helpu i ddeall y realiti gwrthrychol o’m cwmpas.

Yn fwyaf diweddar rwyf wedi bod yn archwilio fy nghof drwy wrthrychau. Er i’r rhan fwyaf o’m plentyndod gael ei chofnodi’n fanwl, ni allaf gofio’r cyfnod roeddwn i’n byw gyda’m mam ddieithr. Hoffwn i ailgydio yn y cyfnod hwn drwy ddefnyddio delweddau o wrthrychau i greu paentiadau o’r atgofion hyn. Mae’r gwaith hwn yn creu ymdeimlad o’r lle drwy ail-leoli’r gorffennol yn glinigol, gan ddangos purdan rhwng yr hysbys a’r anhysbys. Er bod atgofion yn hylif, rwy’n gallu eu gwneud yn gadarn drwy baentio.

Exhibition photograph

blue/ green staircase with two peaches with one on the top and one on the bottom
Waiting, Oil on canvas (40 x 20 inch)
No Sauce, Oil on canvas (20 x 20 inch)
My bath full of plates, Oil on canvas (14 x 14 inch)

Link to website

Instagram: @mundane_unfamiliarity

LinkedIn: Nikkita Carnell