Old television set showing armchair

In my practice I create conceptual artwork using readymade objects and their characteristics. My work is a continual exploration of my own interaction with these items. The objects range from the household cup to a camera however, they all have a prior function. Each piece I work with brings new ideas, which dictates the continual development of my practice. My work is evocative of my own experience with these objects and expresses how they impact my life. The idea of space, form and function run throughout my practice. I work with film-based media as well as readymade objects.

Currently my work is developing the idea of a chair and the space it inhabits in my life physically, mentally and emotionally. I am experimenting with the idea of rest and work throughout this body of work, using film as a medium. I am expressing how the chair has become a burden on my life, something once seen as functional and romantic has now become something I detests to lug around or even sit in. I explore this narrative through the chair’s own information, from the material it is made out of to the weight it holds.


Mae Amy Marsh yn creu gwaith celf cysyniadol gan ddefnyddio gwrthrychau parod a’u nodweddion. Mae ei gwaith yn archwilio ei rhyngweithio â’r eitemau hyn yn barhaus. Mae’r eitemau yn amrywio o gwpan i gamera, ond mae gan bob un swyddogaeth flaenorol. Mae pob darn y mae’n gweithio gydag ef yn creu syniadau newydd, sy’n llywio datblygiad parhaus ei gwaith. Mae ei gwaith yn adlewyrchu ei phrofiad o’r gwrthrychau hyn ac mae’n dangos sut maent yn effeithio ar ei bywyd. Mae’r syniad o le, ffurf a swyddogaeth yn ei gwaith i gyd. Mae Marsh yn gweithio gyda ffilm yn ogystal â gwrthrychau parod.

Ar hyn o bryd mae’n datblygu’r syniad o gadair a’i lle yn ei bywyd yn gorfforol, yn feddyliol ac yn emosiynol. Mae’n arbrofi â’r syniad o waith a gorffwys drwy ei gwaith, gan ddefnyddio ffilm fel cyfrwng. Mae Marsh yn datblygu’r ffordd y mae’r gadair yn fyrdwn yn ei bywyd. Mae rhywbeth a fu’n ddefnyddiol ac yn rhamantaidd bellach yn rhywbeth mae’n casáu ei chario o gwmpas neu hyd yn oed eistedd ynddi. Mae’n archwilio’r naratif hwn drwy wybodaeth am y gadair ei hun, o’i defnydd i’w phwysau.

 

 

Instagram: @amymarshcreative