*CONTAINS NUDITY*

 

Themes of the surreal, strange and subversive are ever-present in my practice. As a mixed media artist predominantly working through the mediums of performance and video, I have developed a fascination to the unknown factor that working in public spaces presents. This medium allows me to break through the barriers of social acceptability; and although I intentionally distort spaces, I am not always in control of the way the world interacts. A lot of my work involves my physical participation and often challenges ideas of gender, Identity and morality. As an artist I don’t feel that I fit into the career artist label, my work is about the journey of creativity, and the limitless possibilities to pierce through the veil of the everyday.


Mae themâu swrrealaeth, rhyfeddodau a thanseilioldeb i’w gweld yn fy ngwaith drachefn. Fel artist cyfrwng cymysg sy’n gweithio’n bennaf drwy gyfrwng perfformio a fideo, rwyf wedi dod i hoelio sylw ar y ffactor anhysbys sy’n deillio o weithio mewn mannau cyhoeddus. Mae’r cyfrwng hwn yn fy ngalluogi i chwalu ffiniau yr hyn sy’n dderbyniol yn gymdeithasol; ac er fy mod yn gwyrdroi mannau’n fwriadol, nid wyf bob amser yn gallu rheoli’r ffordd y mae’r byd yn rhyngweithio. Mae cryn dipyn o’m gwaith yn gofyn imi gymryd rhan fy hun ac yn aml mae’n herio syniadau ynghylch rhywedd, hunaniaeth a moesoldeb. Fel artist nid wyf yn teimlo fy mod i’n perthyn i’r categori ‘artist gyrfa’, oherwydd mae fy ngwaith yn ymwneud â bod yn greadigol a’r holl gyfleoedd sydd ar gael i weld y tu hwnt i’r cyffredin.

 

 

Link to Online Exhibition Here

Instagram: @mrhanmedicineman