I am a mixed media artist, based in Cardiff. My work surrounds the body as an object and flesh as material, seeking to evoke an experience of flesh through mediums, such as painting, textile, sculpture, writing, and video. Recently I have been creating ‘Flesh Objects, a selection of domestic objects that appear to be constructed out of flesh. To do this I have used materials such as wood, fabric, yarn, hair, and latex. I have trialled various techniques in an attempt to create “flesh” as realistic as possible.

A prominent sculpture in the ‘Flesh Objects’ series is my functional “Meat Armchair”, which looks at the inside and outside of the body simultaneously. Where the sitter would be engulfed in the meat cushions, and the skin back of the chair encasing them. Through these objects, I hope to draw attention to the practicality and durability of flesh and bring awareness to the viewer’s own body. As well as to touch on ideas about materialism, identity, and our relationships with objects.

Previously, I have studied the body as an experience through my artists’ book, “To Be Flesh”, and my website piece, “Experiencing Flesh”, where I documented the feeling of being in the body in meticulous detail.


Rwy’n artist cyfrwng cymysg o Gaerdydd. Mae fy ngwaith yn edrych ar y corff fel gwrthrych ac yn ceisio creu profiad o gnawd drwy gyfryngau fel paentio, tecstilau, cerfluniau, ysgrifennu a fideo. Ar hyn o bryd rwy’n canolbwyntio ar y cnawd fel deunydd, ac rwyf wedi bod yn creu “gwrthrychau’r cnawd”, sef detholiad o wrthrychau domestig sydd fel petaent wedi’u creu allan o gnawd.

I wneud hyn rwyf wedi defnyddio deunyddiau fel pren, ffabrig, gwlân, gwallt a latecs, ac wedi treialu gwahanol dechnegau mewn ymgais i greu “cnawd” sydd mor realistig â phosibl. Cerflun amlwg yn y gyfres yw’r Gadair Freichiau o Gig, sy’n edrych ar y tu mewn a’r tu allan i’r corff ar yr un pryd. Pan fydd rhywun yn eistedd yn y gadair bydd wedi’i amgylchynu gan y clustogau cig, a bydd cefn y gadair yn edrych fel croen o’i gwmpas. Drwy’r gwrthrychau hyn, rwy’n gobeithio tynnu sylw at natur ymarferol a gwydn y cnawd, a gwneud y gynulleidfa yn ymwybodol o’u cyrff eu hunain.

Cyn hyn, rwyf wedi astudio’r corff fel profiad drwy fy llyfr artistiaid, “To Be Flesh”, a’m darn ar y wefan, “Experiencing Flesh”, lle cofnodais y teimlad o fod yn y corff mewn ffordd fanwl iawn.

 

Link to Online Exhibition Here

 

 

Link to Website

Instagram: @marnieglue_art