This is a collection of imagery and film that represents my experience through isolation, this playful and naïve motive has allowed me to create and ulterior outlook, implying a false sense of reality to deal with the current climate. My film is an immersive experience that implies repetition and subtle change, the metamorphosis of what feels like a waisted timeframe but has subconsciously changed aspects of my mentality. Through this timeframe demonstrated the impact of loneliness for me and many others so, I wanted to change the outlook of isolation that encourages creativity, creating my own ‘Friends’ that symbolised visual attributes I missed of life like seeing smiles and textured surfaces no longer touchable.

This is my mental guide to isolation, though the website link will allow you to create your own ‘friends’ and show you my own creations, this guide was created to encourage others to make a new interpretation of isolation, even making a place where we can join to make our own friends as a collective through socially collaborating with the hashtag #matecreate, distributing new ideas and ways to make friends both physically and creatively.


Mae’r gwaith hwn yn archwilio’r ffordd rwyf wedi mynd i’r afael ag ynyswch yn yr hinsawdd sydd ohoni. Drwy ffeltio, serameg, darlunio a gwneud ffilm bu modd imi ddangos y cysylltiad rhwng pobl a gwrthrychau. Mae’r prosiect hwn yn seiliedig ar fy nghasgliad o waith, ‘How to Make Friends by A Professional Friend Maker’, a wnaeth fy ngalluogi i archwilio fy myd bach yn yr hinsawdd sydd ohoni er mwyn gwella fy agwedd tuag at ynyswch. Drwy’r syniad o fetamorffosis sydd wedi creu naratif yn dangos ynyswch o’m safbwynt i, cyflwyno fy ‘ffrindiau’ i gychwyn a nawr wynebu’r cylch ailadroddus hwn o gael fy ynysu a’i oresgyn.

Cychwynnwyd hyn drwy fy nghymdeithion drwy fyw gyda nhw, gan ddangos sut y gallwch ymgolli yn eich byd bach chi. Creais amgylchedd dystopaidd wedi ei ysbrydoli gan fy ngwaith drwy wisgoedd a gosodiadau, gan ddefnyddio lliwiau pastel a phinc llachar i greu ffasâd sy’n cuddio goblygiadau negyddol ynyswch fel bod yr hyn a welir yn rhoi cysur. Mae’r ffilm hon yn cynrychioli taith cyd-fyw ac ymgolli yn y byd hwn rwyf wedi’i greu.

Mae gwaith Paolo Puck a Venera Kazarova wedi dylanwadu arnaf, lle maent yn creu gwisgoedd drwy gyfryngau cymysg fel ffeltio a serameg i greu ystod astrus a chwareus o gymeriadau. Rwyf wedi adlewyrchu hyn yn fy ngwaith drwy greu delweddau naïf sy’n arbrofol ac yn drwblus eu gweld sy’n ceisio cysur drwy gael eich ynysu.

 

Link to Online Exhibition Here

 

 

Instagram: @lara.mai.creative