As an artist who is born during the 90s, I got to experience how computers got heavily implemented into our lifestyle when I was a little kid, few years later the result was social media, smartphones and wearables during my teenage years and at the present time we’re witnessing big data , blockchain technology as well as artificial intelligence.

My practice is simply about the future of these digital technologies and how they are getting slowly implemented to our lives as well as revealing its different flaws and drawbacks that an average user may not usually be aware of, not to mention that ironically, all my artworks are digitally-based that includes electronic installations, visual effects, digital illustrations, virtual reality and augmented reality which in that case work on delivering the potential of the future of these media while maintaining an interactive and user-friendly experience.


Fel artist a aned yn y 1990au, cefais brofi dylanwad mawr cyfrifiaduron ar ein bywydau pan oeddwn i’n fach. Ychydig flynyddoedd wedyn a chafwyd y cyfryngau cymdeithasol, ffonau clyfar a dyfeisiau a gaiff eu gwisgo pan oeddwn i yn fy arddegau, a heddiw rydym yn gweld data mawr, technoleg cadwynbloc a deallusrwydd artiffisial.

Mae fy ngwaith yn syml yn edrych ar ddyfodol y technolegau digidol hyn a’r ffordd maent yn dod yn rhan o’n bywydau’n araf bach, yn ogystal â datgelu’r gwendidau a’r anfanteision gwahanol na fydd y defnyddiwr cyffredin yn ymwybodol ohonynt efallai. Ar ben hynny, yn eironig ddigon, mae fy holl waith yn ddigidol, gan gynnwys gosodiadau electronig, effeithiau gweledol, darluniau digidol, realiti rhithwir a realiti estynedig sy’n gweithio ar gyflawni potensial dyfodol y cyfryngau hyn, wrth gynnig profiad rhyngweithiol a hwylus.

Link to Online Exhibition

Instagram: @skep.tech