An exercise of discovery, bridging the gap between my mind and the physical plain of existence, my work explores where I sit within the world of image and object creation. Continuously influenced by the world which surrounds me and the ever-changing society I find myself within.

Through photography and sculpture, I investigate the human form, the stories which humans, particularly myself, have to tell and how made objects can interact with living bodies. Using these key ideas, I explore the juxtaposition between my own lived experience and how the circumambient world can be interpreted and decoded.


Wrth fynd ati i ddarganfod, gan bontio’r bwlch rhwng fy meddwl i a’r byd ffisegol, mae fy ngwaith yn archwilio lle rwy’n bodoli ym myd y delweddau a chreu gwrthrychau. Mae’r byd sydd o’m cwmpas, a’r gymdeithas rwy’n rhan ohoni sy’n newid yn gyson, yn fy nylanwadu o hyd. Drwy ffotograffiaeth a cherflunwaith, rwy’n archwilio’r corff dynol, y straeon sydd gan ddynol ryw, yn enwedig mi fy hun, i’w hadrodd, a sut y gall gwrthrychau gwneud ryngweithio â chyrff byw. Gan ddefnyddio’r syniadau allweddol hyn, rwy’n archwilio’r gyfatebiaeth rhwng fy mhrofiad byw i a sut y gall y byd amgylchynol gael ei ddehongli a’i ddadgodio.

 

Link to Online Exhibition

 

 

 

Instagram: @meganwoodwardhay