I aim to explore the ideas of the human to objects and physical space. I create art based upon my individual visual and sculptural ways of thinking. the ideas and concepts demonstrated through my painting and illustration practices are inspired by the vast history of the surrealist artist and mystical ideas such as that of tarot cards.   

My art is a conversation with the part of myself I didn’t know existed and many places I still do not understand .this self-reflective and conversational narrative allows for the viewer to be made a part of my art in their own subjective way.   

The collection continues to grow day by day the selection of works and cards is hard for the viewer to fathom but for now, let yourself get lost amongst the archives of visual and experimental dialogue.  


Mae fy mherthynas â’m celf yn datblygu o hyd. Casgliad sy’n tyfu, wedi’i ysbrydoli gan swrrealaeth, sydd â’r nod o fod yn wledd i’r llygaid. Sgwrs gyson â mi fy hun, i’w harchwilio a’i herio.

Daw gwaith darlunio ynghyd i greu casgliad sy’n seiliedig ar y celfyddydau cysyniadol, lle archwilir y cysylltiadau rhyngof i fy hun ac eraill â’u hamgylcheddau. Mae’r casgliad yn gwahodd ymresymu, ac edrychaf ar fy ngwaith â chwilfrydedd, yn yr un modd â’r gynulleidfa gobeithio. Nid oes ateb cywir; dim ond gwrthrychau â thueddiadau dynol i sefyll.

 

Instagram: @orange_tree_art