Abstract painting

Artist Statement: I am a multimedia artist who explores the psychological impact of astronomical engagement whilst trying to make new experiences for the viewer. This enables the viewer to enter a realm that is not known to human knowledge or understanding. I take influence from philosophy and ethics to create engaging and vibrant artworks.

My artwork also investigates colour psychology, colour theory and mark making in conjunction with exploring a deeper sense of self. I am interested in portraying the different parts of ‘other’ worlds that we do not see and do not have empirical evidence for.

I intertwine these ideas through painting, digital collage and video work, creating surreal experiences.

More recently, I have been working on a series of paintings based on my digital collages. The paintings communicate a realm of the unexperienced. I am interested in portraying the forces and energy of this space, the tensions and flow of it and a supernatural sense of being connected to this new environment.


Rwy’n artist amlgyfrwng sy’n archwilio effaith seicolegol ymgysylltu seryddol, wrth geisio creu profiadau newydd i’r gynulleidfa drwy eu galluogi i gamu i fyd anhysbys o ran yr hyn y mae dynol ryw yn ei wybod neu’n ei ddeall. Mae athroniaeth a moeseg yn dylanwadu arnaf i greu gwaith celf diddorol, llawn bywyd.

Mae fy ngwaith hefyd yn ymchwilio i seicoleg lliw, theori lliw a gwneud marciau ar y cyd ag archwilio ymdeimlad dyfnach o’r hunan. Mae gen i ddiddordeb mewn creu profiadau newydd i’r gynulleidfa drwy gyflwyno ystod eang o ffurfiau ar fywyd nad oes gennym dystiolaeth empeiraidd ohonynt, neu sy’n bodoli yn ein fersiwn ni o realiti.

Rwy’n cyfuno’r syniadau hyn drwy baentio, collage digidol a gwaith fideo, gan greu profiadau arallfydol i’r gynulleidfa sy’n pontio realiti a rhesymeg y ddaear â darganfod byd trawsnewidiol newydd.

Yn ddiweddar rwyf wedi bod yn gweithio ar gyfres o baentiadau sy’n seiliedig ar archwilio’r cysyniadau hyn. Mae’r paentiadau hyn yn cyflwyno’r hyn nad oes gennym brofiad ohono ond eto i gyd mae’n gyfarwydd drwy ein realiti canfyddedig. Mae gen i ddiddordeb mewn cyfleu grym y bydysawd a’i egni. Rwy’n canolbwyntio ar deimlad y byd newydd hwn ac yn ymchwilio i’r tensiynau a’r llif ynddo, wrth greu ymgysylltiad a symudiad dynamig yn yr amgylchedd swrreal hwn.

Link to online exhibition

Instagram: @rosielevyartist