Within the world of forms, both natural and artificial, we can observe reoccurring thematic patterns and structures. One could suggest that these are symbolic of the underlying metaphysical principle of the inseparable relationship of the part to the whole. 

 This principle of interconnection, inseparability and union, within seemingly paradoxically opposed entities and objects, as well as ideas surrounding the ‘simulation theory’ have been the core concepts that have impacted my recent body of work.  

If the universe is a simulation, does this not imply that the blooming blossoms of a sweet smelling rose bush or the gentle ripples upon the seashore at sunrise, are just as artificial, or for that matter, as natural! as the uniformity of a circuit board?


Beth sy’ mater? Dydy mater ddim yn fater!

Ym myd ffurfiau, boed hwy’n naturiol neu’n artiffisial, gallwn weld patrymau a strwythurau thematig rheolaidd. Gellid awgrymu bod y rhain yn symbol o egwyddor fetaffisegol sylfaenol y berthynas agos rhwng y rhan a’r cyfan. Mae’r egwyddor hon o ryng-gysylltedd, natur anwahanadwy ac undeb mewn endidau neu wrthrychau sy’n groes yn baradocsaidd yn ôl pob golwg, yn ogystal â syniadau ynghylch y ‘theori efelychu’, wedi bod yn hollbwysig yn fy ngwaith diweddar.

Os yw’r theori gyffredin mai efelychiad yw ein bydysawd yn wir, onid yw hyn yn golygu bod rhosyn hardd yn yr ardd neu’r olygfa o’r môr pan fo’r haul yn machlud yr un mor artiffisial, neu naturiol! â natur unffurf bwrdd cylched? Mae cwestiynau o’r fath yn fy llethu, felly rwy’n llusgo fy nhraed ac yn cael fy nghyfareddu gan rwtsh, yr hyn yr edrychir heibio iddo, a’r masgynyrchedig. Fy nod parhaus yw creu cysylltiadau a naratifau, nad oes sail iddynt efallai, rhwng gwrthrychau a deunyddiau dethol.

Rwy’n croesawu’r holl wybodaeth weledol rwy’n ei gweld bob dydd. Os yw’n peri dryswch neu ofid, byddaf fel arfer yn defnyddio hynny wrth weithio. Credaf fod cryn ddryswch neu ofid yn eich helpu i wneud penderfyniadau diddorol wrth greu gwaith celf.

Link to Online Exhibition

 

Instagram: @nen_studio