My work guides viewers through the visual and material residue of disrepair, decay and neglect. I work with photography and video in order to explore the limits and boundaries of different spaces, often playing with scale, proportion and composition. During lockdown, I have had a drawn-out experience of interacting with decadent spaces around the house. The lack of presence within these unused spaces has fuelled my current body of work. Using myself as the main subject I am often placed inside a space where I interact with the architecture by taking up a role: the cleaner, the repairer or the inhibiter. Within these spaces, I physically adapt my body to merge with the surrounding structure.


Mae fy ngwaith yn tywys gwylwyr drwy weddillion gweladwy a materol adfeilio, ymddatod ac esgeuluso. Rwy’n defnyddio ffotograffiaeth a fideos i archwilio terfynau a ffiniau gwahanol fannau, ac yn aml byddaf yn chwarae â graddfa, cyfran a chyfansoddiad. Yn ystod y cyfnod clo, rwyf wedi treulio cryn dipyn o amser yn rhyngweithio â mannau dirywiedig o amgylch y tŷ. Mae’r diffyg presenoldeb yn y mannau segur hyn wedi llywio fy ngwaith presennol. Fel y prif wrthrych, rwy’n cael fy rhoi mewn man yn aml lle byddaf yn rhyngweithio â’r bensaernïaeth drwy gyflawni rôl: y glanhawr, yr atgyweiriwr neu’r preswylydd. Yn y mannau hyn, rwy’n addasu fy nghorff yn unol â’r hyn sydd o’m hamgylch

 

Link to Online Exhibition Here
@peakeling