Abstract painting

My work currently focuses on abstract work that consists of layers and dimensions with painting and drawing, the inspiration of the work comes from figures and shapes, looking at the way that both things can be manipulated opens a window of experimentation that allows me to create works that infuse both shapes and figures into one or several beings within the work.

The work focuses on figurative shapes flowing through spaces with layers and objects in the background and foreground, with the figures also existing in different dimensions within another place, peeking through rifts in the work.

Key artists I have been looking at are Jackson Pollock, mainly his early pieces, nothing to do with drip, I have also been heavily inspired by Philip Guston and his figurative paintings, the structure of his work is something I use as a base for starting work. Kandinsky’s composition paintings are studies I look at when creating my own compositions.

The work currently consists of 3 large scale board paintings, developing from drawings I am making the paintings using acrylic paint, oil pastilles and charcoal. The point of using all those materials allows the work to have a sharper outline as well as more depth within the layers.


Datganiad yr artist

Ar hyn o bryd mae fy ngwaith yn canolbwyntio ar yr ochr haniaethol sy’n cynnwys haenau a dimensiynau mewn paentiadau a darluniau. Rwy’n cael fy ysbrydoli gan ffigyrau a siapiau, a thrwy edrych ar y ffordd y gall y ddau beth hyn gael eu manipwleiddio, gellir mynd ati i arbrofi mewn ffordd sy’n fy ngalluogi i greu gwaith sy’n ymgorffori siapiau a ffigyrau mewn un bod neu mewn sawl bod yn y gwaith.

Mae’r gwaith yn canolbwyntio ar siapiau ffigurol sy’n llifo drwy wagleoedd, a cheir haenau a gwrthrychau yn y cefndir ac yn y blaen, ac mae’r ffigyrau hefyd yn bodoli mewn gwahanol ddimensiynau mewn man arall, a welir drwy fylchau yn y gwaith.

Ymhlith yr artistiaid allweddol rwyf wedi bod yn eu hastudio mae Jackson Pollock a’i waith cynnar yn bennaf, yn hytrach na’i baentiadau diferu. Mae Philip Guston a’i baentiadau ffigurol hefyd wedi cael dylanwad mawr arnaf, ac mae strwythur ei waith yn rhywbeth rwy’n ei ddefnyddio fel sylfaen i ddechrau gweithio. Byddaf yn astudio paentiadau cyfansawdd Kandinsky wrth greu fy ngwaith fy hun.

Ar hyn o bryd mae’r gwaith yn cynnwys 3 bwrdd mawr yn barod ar gyfer fy sioe raddio. Gan ddefnyddio darluniau fel sail, rwy’n defnyddio paent acrylig, pastiliau olew a siarcol i greu’r paentiadau. Drwy ddefnyddio’r holl ddeunyddiau hyn, bydd gan y gwaith amlinelliad mwy eglur, a mwy o ddyfnder yn yr haenau.

Abstract painting

Abstract painting

Abstract painting instialtion

Abstract painting installation

Instagram: @Rycasso9